Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV: Minnemarkering 22. juli

309 views
22. juli 2015
Musikk:
Vigdis Wisur - Aks av gull
Tekst: K. Torgersen
Komponist: Sting/G. Sumner